Töm listan

Jordningskablar

Jordningskabel

KlämmaKrokodilklämmaFör säker jordning mellan tappkärl och jord via mottagarkärl. Med jordkablar eliminerar man statisk elektricitet (gnistbildning) och därmed risk för brand.Tekniska data15…

Läs mer om Jordningskabel »

Produkter