Töm listan

Bullerdämpande Draperier Och Skivor

Gigant bullerdämpande draperi

Bullerdämpande draperier är uppbyggda så att oönskat buller reflekteras och absorberas i flera steg. Den ljuddämpande effekten är mycket god. Flamskyddat PVC material med goda egenskaper vad…

Läs mer om Gigant bullerdämpande draperi »

Gigant tungfoliedraperi

Tungfoliedraperi har en bra bulleravskärmande effekt och är ett kraftigt armerat draperi för tuffa miljöer och som är tåligt mot t.ex. svets- och slipstänk. Ange det mått du behöver, tänk på…

Läs mer om Gigant tungfoliedraperi »

Gigant bullerdämpande draperi A5

Bullerdämpande draperi A5 är ett smidigt draperi med bra bullerdämpande effekt. Ange det mått du behöver, tänk på att lägga till 10% på bredden som veckningsmån. Draperiet levereras med ölje…

Läs mer om Gigant bullerdämpande draperi A5 »

Gigant bullerdämpande draperi A10

A10 kompletterat med siktrutaBullerdämpande draperi A10 är ett något kraftigare draperi än A5 men samtidigt smidigt. Har en bra bullerdämpande effekt. Ange det mått du behöver, tänk på att l…

Läs mer om Gigant bullerdämpande draperi A10 »

Gigant bullerdämpande vikvägg A30

Vikvägg A30 används när du behöver bullerdämpa mycket och kan användas både vid höga och låga frekvenser. A30 kan skjutas ihop när den inte behövs. Ange det mått du behöver, tänk på att lägg…

Läs mer om Gigant bullerdämpande vikvägg A30 »

Gigant bullerdämpande skiva

Bullerdämpande skivor är uppbyggda så att oönskat buller reduceras, dämpas och absorberas i flera steg. Den ljuddämpande effekten är mycket god. Flamskyddat PVC material med goda egenskaper …

Läs mer om Gigant bullerdämpande skiva »

Gigant bullerdämpande skiva A50

920761Bullerdämpande skiva A50 används när du behöver bullerdämpa mycket och kan användas både vid höga och låga frekvenser. Ange det totalmått du behöver. Varje ingående skiva är sen maxima…

Läs mer om Gigant bullerdämpande skiva A50 »

Produkter