Töm listan

Absorberingsgranulater

Absorberingsgranulat Absol

53141-050453141-1288Absol är en miljöprodukt framställd av kalk och sandsten som snabbt och effektivt suger upp oljor, oljeemulsioner, fett, färg, syror och vissa asfaltlösningar. Suger även…

Läs mer om Absorberingsgranulat Absol »

Oljesug LET Granulat

Är ett lättpressat granulat som har sitt ursprung från odlad tång som planteras och skördas 4 gånger per år. Har ett brett användningsområde då den suger oljor, oljehaltiga emulsioner, fett,…

Läs mer om Oljesug LET Granulat »

Absorberingsgranulat Float Absorb

Termiskt behandlad torv för sanering av diesel-, olje- och bensinutsläpp på mark och i vatten men även inom industrin. Inga kemiska tillsatser finns i produkten. Bör ej användas till terpent…

Läs mer om Absorberingsgranulat Float Absorb »

Absorberingsgranulat Safesorb Ultra

Har en granulatstorlek på 0,5 - 1,0 mm, (finkornig), vilket gör att produkten har en speciell förmåga att komma ner i ojämnheter och sprickor i t ex asfalt och betongbeläggningar. Produkten …

Läs mer om Absorberingsgranulat Safesorb Ultra »

Absorberingsgranulat Zugol

39629-065239629-066039629-0694Zugol är tillverkad av 100% furubark utan några kemiska tillsatser alltså en ren naturprodukt. Den har en väldigt hög upptagningsförmåga framförallt när det gäl…

Läs mer om Absorberingsgranulat Zugol »

Absorberingsgranulat Gigasorb Light

24115-010124115-0200GigaSorb Light är ett högabsorberande mineralbaserat granulat för absorption av de flesta typer av vätskor.Det har en låg densitet som resulterar i en stor volym per kilo…

Läs mer om Absorberingsgranulat Gigasorb Light »

Absorberingsgranulat Gigasorb Fine

24115-030924115-0408GigaSorb Fine kan användas på alla flytande vätskor och är ett snabbabsorberande, finkornigt granulat framtaget för att absorbera bättre och snabbare och få minsta möjlig…

Läs mer om Absorberingsgranulat Gigasorb Fine »

Produkter