Töm listan
toppbild Gigant 3D

Gigant 3D

Se din nya arbetsplats, innan den byggts

Gigant 3D är en unik tjänst som ger dig ett detaljerat beslutsunderlag när du ska förbättra en befintlig eller planera en ny arbetsplats. Gigants produktspecialist besöker din arbetsplats och ger råd om utrustning och hur olika delar i en inredning passar samman. Med hjälp av det datoriserade rit- och offertprogrammet Gigant 3D kan du involvera dina kollegor att visuellt utvärdera olika förslag och bli delaktig i den lösning som senare skall genomföras. Slutresultatet blir en flexibel, ergonomisk och effektiv arbetsplats som till fullo utnyttjar lokalen på bästa sätt och är anpassad för verksamheten.

Kontakta oss på Gigant så hjälper vi dig, tel. 0322-60 68 50

 
Gigant 3D Imagefilm Svensk Version Master (0.00.35.00)

 

Produkter